Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach marketingowych biblioteki

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich otrzymało w ramach programu MKiDN “Partnerstwo dla książki” dofinansowanie na realizację cyklu szkoleń online pt. „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach marketingowych biblioteki”.

Celem zadania jest wyposażenie kadr bibliotek publicznych w umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w prowadzeniu działań marketingowych na stronach internetowych bibliotek oraz w mediach społecznościowych. Zadanie będzie realizowane w formie 3 szkoleń online dla bibliotekarzy na platformie e-learningowej SBP (http://elearning.sbp.pl):

1. „Ankieta – narzędzie badawcze w chmurze” (6-27 maja 2019 r.)

2. „Promocja obrazem, dźwiękiem i filmem” (1-22 lipca 2019 r.)

3. „Tworzenie materiałów promocyjnych do druku i internetu” (2-23 września 2019 r.)

Na kursie „Ankieta – narzędzie badawcze w chmurze” uczestnicy poznają zasady prawidłowego konstruowania kwestionariuszy ankiety oraz dwa narzędzia działające „w chmurze”, dzięki którym będą mogli przygotowywać ankiety dostępne online i wykorzystywać je podczas swoich badań.

Kursy „Tworzenie materiałów promocyjnych do druku i internetu”, „Promocja obrazem, dźwiękiem i filmem” będą dotyczyły wykorzystania wybranych darmowych aplikacji do kreatywnego tworzenia różnorodnych materiałów marketingowych, promujących biblioteki, wartościowe książki, znaczące postacie i wydarzenia literackie, spotkania, konkursy odbywające się w bibliotece, materiały zachęcające do sięgnięcia po książkę i skorzystania z oferty danej placówki. Materiały te mogą mieć postać: interaktywnych infografik, zaproszeń, plakatów, grafik z tekstem, niekonwencjonalnych prezentacji, „mówiących” obrazów, nagrań audio itp.


Cykl szkoleń dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury