Tworzenie materiałów promocyjnych do druku i internetu

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy bibliotek publicznych, pedagogicznych, szkolnych i innych do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym “Tworzenie materiałów promocyjnych do druku i internetu realizowanym w ramach projektu “Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach marketingowych biblioteki”.

Kurs przeznaczony jest dla bibliotekarzy, którzy chcą nabyć umiejętność projektowania i tworzenia atrakcyjnych wizualnie materiałów promujących bibliotekę, jej działalność, literaturę, książkę, czytanie itd., w postaci m. in. plakatów, ulotek, zaproszeń, dyplomów, infografik, ogłoszeń itp.

Kurs wg autorskiego programu poprowadzi Bożena Boryczka

Wymagania wstępne

  • Sprawna umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem.
  • Umiejętność pracy na platformie zdalnego nauczania Moodle.
  • Posiadanie konta Google.

Organizacja kursu

Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych i trwa trzy tygodnie. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy http://elearning.sbp.pl, materiałów szkoleniowych i treści zadań.

Treści kursu zostaną udostępnione 2 września 2019 roku i dostępne będą do zakończenia kursu w dniu 23 września  2019 roku.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest rejestracja w serwisie sbp.pl i podanie w adresie korespondencyjnym adresu miejsca pracy – biblioteki.


* Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.