Promocja obrazem, dźwiękiem i filmem

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy bibliotek publicznych, pedagogicznych, szkolnych i innych do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym “Promocja obrazem, dźwiękiem i filmem” realizowanym w ramach projektu “Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach marketingowych biblioteki”.*

Kurs przeznaczony jest dla bibliotekarzy, którzy chcą nabyć umiejętności tworzenia i wykorzystania w działaniach marketingowych bibliotek materiałów multimedialnych w postaci: plików dźwiękowych (podcastów), niekonwencjonalnych prezentacji online i kolekcji tematycznych, interaktywnych zdjęć oraz filmów ze zdjęć i sekwencji wideo.

Kurs wg autorskiego programu poprowadzi Bożena Boryczka

Wymagania wstępne:

  • Sprawna umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem.
  • Umiejętność pracy na platformie zdalnego nauczania Moodle.
  • Posiadanie sprzętu komputerowego umożliwiającego nagrywanie i odtwarzanie dźwięku (słuchawki z mikrofonem, mikrofon i głośniki) oraz odtwarzanie plików wideo.
  • Posiadanie konta Google.

Organizacja kursu:

Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych i trwa trzy tygodnie. Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy http://elearning.sbp.pl, materiałów szkoleniowych i treści zadań.

Treści kursu zostaną udostępnione 1 lipca 2019 roku i dostępne będą do zakończenia kursu w dniu 22 lipca 2019 roku.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest rejestracja w serwisie sbp.pl i podanie w adresie korespondencyjnym adresu miejsca pracy – biblioteki.


* Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.