Pasja czytania – etapy realizacji projektu

Projekt będzie realizowany w trzech etapach:

  1. Trzy kursy na platformie elearningowej SBP (http://elearning.sbp.pl): „Strony i blogi czytelnicze”, „Elektroniczne publikacje” oraz „Wywiad – to proste”. Każdy kurs będzie trwał 20 godzin.
  2. Warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów przeprowadzone przez bibliotekarzy, biorących udział w projekcie, w swoich placówkach na temat nagrywania wywiadów, tworzenia
    e-publikacji, stron internetowych i blogów.
  3. Przekazanie do SBP relacji z przeprowadzonych zajęć warsztatowych i upowszechnienie ich na dedykowanej stronie projektu.

Etap 1   (6 lipca 2020 – 27 września 2020)

Udział bibliotekarzy w kursach na platformie e-learningowej SBP (http://elearning.sbp.pl):

  • „Strony i blogi czytelnicze”

Na kursie bibliotekarze poznają narzędzia do przygotowania prostych stron internetowych i blogów oraz sposoby wykorzystania ich do krzewienia kultury czytelniczej, promowania książki i czytelnictwa.

Kurs będzie realizowany od 6 lipca do 26 lipca 2020 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 czerwca 2020 r.

  • „Wywiad – to proste”

Podczas kursu bibliotekarze zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami przeprowadzania wywiadów, z różnymi formami rejestrowania wywiadów (stacjonarnie i zdalnie), programami do nagrywania, edycji i modyfikowania plików dźwiękowych oraz sposobami ich publikowania.

Kurs będzie realizowany od 10 sierpnia do 30 sierpnia 2020 r. Zgłoszenia przyjmujemy od 10 do 25 lipca 2020 r.

  • „Elektroniczne publikacje”

Kurs poświęcony będzie zasadom prawidłowej edycji tekstu oraz poznaniu aplikacji umożliwiających publikowanie wywiadów tekstowych, recenzji książek w postaci e-publikacji.

Kurs będzie realizowany od 7 września do 27 września 2020 r. Zgłoszenia przyjmujemy od 18 do 25 sierpnia 2020 r.

Etap 2   (1 października 2020 – 20 listopada 2020)

Uczestnicy szkoleń przeprowadzają w bibliotekach macierzystych  zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży, osób w wieku 60+ (dziadek, babcia, rodzina), podczas których poznają oni narzędzia umożliwiające przygotowanie stron internetowych lub blogów, nagranie wywiadów, przygotowanie recenzji przeczytanych książek i tworzenie z nich e-publikacji.

Etap 3   (do 30 listopada 2020)

Przesłanie relacji z zajęć warsztatowych w bibliotekach do Biura ZG SBP.

Adresaci projektu

O projekcie

Zasady rekrutacji i zapisy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych