„Pasja czytania – cykl szkoleń e-learningowych”

Bezpłatny projekt edukacyjny

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy do udziału w bezpłatnym projekcie edukacyjnym „Pasja czytania – cykl szkoleń e-learningowych”, realizowanym w ramach programu MKiDN Partnerstwo dla książki. Głównym celem projektu jest wyposażenie uczestników w umiejętność wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w zakresie animowania czytelnictwa dzieci, młodzieży i osób w wieku 60+ do utrwalania wspomnień o dawnych lekturach, tworzenia recenzji współczesnych książek i upowszechniania przygotowanych materiałów na utworzonych stronach internetowych, blogach czytelniczych, w e-publikacjach. Projekt będzie realizowany w formie 3 szkoleń e-learningowych  oraz zajęć przeprowadzonych, po zakończeniu szkoleń, przez uczestników projektu w macierzystych bibliotekach.

Adresaci projektu

Etapy realizacji

Zasady rekrutacji i zapisy

Prace uczestników

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych