Pasja czytania – adresaci projektu,

Projekt jest kierowany przede wszystkim do bibliotekarzy z bibliotek publicznych, którzy zgłoszą się na szkolenia; preferowane będą osoby pracujące w bibliotekach dla dzieci i młodzieży. Udział w projekcie umożliwi im nabycie nowych umiejętności pozwalających na prowadzenie atrakcyjnych działań promujących czytanie i dzielenie się opiniami na temat przeczytanych lektur, a tym samym zachęcających do sięgania po nowe lektury. Zaplanowano udział 75 osób w projekcie.

Beneficjentami projektu są także dzieci, młodzież i osoby w wieku 60+ (dziadkowie, babcie, inne osoby z rodziny), którzy z pomocą bibliotekarzy nauczą się tworzyć proste strony i blogi czytelnicze, nagrywać wywiady, obrabiać pliki dźwiękowe i je zapisywać, przygotowywać recenzje i utrwalać je w postaci atrakcyjnych e-publikacji.

O projekcie

Etapy realizacji

Zasady rekrutacji i zapisy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych