Ankieta – narzędzie badawcze w chmurze

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zaprasza bibliotekarzy bibliotek publicznych, pedagogicznych, szkolnych i innych do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym “Ankieta – narzędzie badawcze w chmurze” realizowanym w ramach projektu* “Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach marketingowych biblioteki”*

Kurs przeznaczony jest dla bibliotekarzy, którzy chcą poznać zasady prawidłowego konstruowania kwestionariuszy ankiet oraz nabyć umiejętność tworzenia ankiet online za pomocą narzędzi działających „w chmurze” – Formularzy Google, Eval&Go oraz Survio i wykorzystać je w działaniach marketingowych i badawczych.

Kurs wg autorskiego programu poprowadzi Bożena Boryczka
Wymagania wstępne:

  • Sprawna umiejętność posługiwania się komputerem i Internetem.
  • Umiejętność pracy na platformie zdalnego nauczania Moodle.

Organizacja kursu:
Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych i trwa trzy tygodnie.

Uczestnicy mają całodobowy dostęp do platformy http://elearning.sbp.pl, materiałów szkoleniowych i treści zadań.

Treści kursu zostaną udostępnione 6 maja 2019 roku i dostępne będą do zakończenia kursu w dniu 27 maja 2019 roku.

Przewidziana jest ankieta w formie elektronicznej dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana przez słuchaczy po realizacji ostatniego bloku tematycznego.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu zostaną przesłane uczestnikom przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.


*Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.