Prace z kursu „Promocja obrazem, dźwiękiem i filmem”

Zdjęcia wykonane w ThingLink

Prezentacje wykonane w Sutori

Kolekcje przygotowane w Wakelet

Filmy ze zdjęć utworzone w Photo Story i PhotoStage Slideshow Software